Dworzec Historii dla zwiedzających ul. Daszyńskiego 2 Bogatynia 59-920

tel: 510 275 707 bractwo-bogatynia@gazeta.pl

TUŻ ZA NAMI DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Byliśmy na grobach bliskich. Zapaliliśmy znicze i stanęliśmy przed miejscami ich wiecznego spoczynku,  w zadumie i ciszy wspominając bliskich, których już nie ma. Oczy na chwilę się załzawiły, potem krótkie „Ojcze Nasz…” znak krzyża. Może jeszcze wieczorem zajrzeliśmy na cmentarz by ujrzeć nadzwyczajną grę cieni w blaskach cmentarnych świateł. Żegnajcie drodzy nieobecni. Do zobaczenia za rok.  Dzień Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – w Kościołach łacińskich to uroczystość ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, a treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła Katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. Uroczysty charakter tego święta najprawdopodobniej wywodzi się ze wspominania w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich. Data tego święta przez wieki była różna. W IV wieku był to 13 maja, już wiek później święto celebrowano w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach. W wieku VI Dzień Wszystkich Świętych zniknął na polecenie papieża Grzegorza Wielkiego i wykreślono te wspomnienia z rzymskiego kalendarza liturgicznego. Według części świadectw z VII wieku, obchody ku czci wszystkich świętych kościół reaktywował i przeniósł na święto ku czci apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca, lub dzień następny po tym święcie. Dzisiejszą datę świętowania 1 listopada rozpoczęto w Rzymie najprawdopodobniej w roku 741. Papież Grzegorz III ufundował wówczas oratorium w Bazylice św. Piotra na Watykanie (in honorem Salvatoris, sanctae Dei…..itd).  W dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać  oratorium modlitwy do wszystkich świętych w dniu 1 listopada.
I tak trwa do dziś…..

  [Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele z BZB]

Wspomnijmy tych, którzy odeszli z naszego grona:  

Grzegorz Kubiak  – 2018

Andrzej Holinka 1947 – 2018

Członek-założyciel Bractwa Ziemi Bogatyńskiej. Wybitny znawca wszystkiego co bogatyńskim nazwać można.
Ostatni wielki kolekcjoner wydarzeń i pamiątek tyczących miasta i gminy.
Człowiek niebywale skromny. Uznający swoje zainteresowania tutejszą historią za rzecz tak oczywistą, że aż według jego słów nieistotną.
Oby te zbiory znalazły uznanie i zainteresowanie w osobach kontynuatorów jego pracy.
Należy jedynie żałować, że jego pasja nie została należycie wykorzystana w tworzeniu lokalnego patriotyzmu.
Pozostał żal i smutek po odejściu tak wyjątkowego człowieka.

Szklarek Zbigniew 1947 – 2017

Giza Jan 1949 – 2017

Palm Piotr 1939 – 2017

Walendowski Marian

Wcisło Henryk

Raczyński Tadeusz

Werkowski Piotr 1945 – 2012