Dworzec Historii dla zwiedzających ul. Daszyńskiego 2 Bogatynia 59-920

tel: 510 275 707 bractwo-bogatynia@gazeta.pl

Archive for Miesiąc: Maj 2021

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja

– była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, ustawą zasadniczą. Uchwalona w czasie Sejmu Czteroletniego w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Był to rezultat dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Konstytucja, utrzymując poddaństwo, pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich „pod opiekę prawa i rządu krajowego” .Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji.

Zmniejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów: policji, pieczęci, czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Zniesiono wolną elekcję. Po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja 3 Maja zapowiadała reorganizację sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesorskim. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

[BZB-W.K.]

„Konstytucyjny” platan  –  Okazały platan, posadzony w Dobrzycy (Wielkopolska) w końcu XVIII wieku przez współtwórcę Konstytucji 3 Maja generała Augustyna Gorzeńskiego, jest w znakomitej kondycji i -zdaniem specjalistów – może dożyć nawet 400 lat. – Okaz cieszy się tak dobrym zdrowiem, że nie wymagał w tym roku nawet interwencji chirurgów drzew – powiedział dyrektor miejscowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Platan rośnie przed pałacem należącym kiedyś do generała. Należy do największych platanów klonolistnych w Europie. Ma 29 metrów wysokości i 36-metrową średnicę korony. Od . niepamiętnych czasów nazywany jest konstytucyjnym. Drzewo jest wtedy wielką atrakcją dla turystów. Okaz, który wcale nie należy do „staruszków”, czasem jednak choruje na przypadłość zwaną gnomoniaplatani. Choroba powoduje ogromne spustoszenie, łącznie z obumieraniem obrzeży liści, i drzewo musi przejść specjalną kurację. Wiekowy platan był jej poddany rok temu. Dendrolodzy nawiercają otwory w głównym korzeniu drzewa i wprowadzają w nie implanty. – Dzięki temu, soki komórkowe przemieszczają się w górę, pobierając wcześniej znajdujący się w implantach lek – wyjaśnił wieloletni opiekun platana Jan  z pobliskiego Pleszewa. Według specjalisty z Pleszewa, wykonywana po takim leczeniu dokumentacja opisowa i fotograficzna potwierdza, że już po trzech tygodniach od zabiegu, następuje zatrzymanie choroby, a nowe przyrosty pędów i liści nie wykazują już objawów gnomoniaplatani. Pałac w Dobrzycy został po wojnie zdewastowany. Trwający blisko 20 lat remont obiektu został już zakończony.

DZIEŃ FLAGI

Dzień Flagi

Obchodzimy go 2 maja. Dlaczego akurat 2 maja ustanowiono Dzień Flagi? Choć święto obowiązuje już od kilkunastu lat, nie wszyscy wiedzą, co to za święto i jak je obchodzimy. Oto wszystko, co warto wiedzieć o Dniu Flagi.

Dzień Flagi – kiedy wypada?

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne. Dzień Flagi ustanowiony został w samym środku tak zwanej majówki – pomiędzy Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja. Przypada więc 2 maja.

Tego samego dnia przypada również drugie święto – Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Wybór daty 2 maja nie był przypadkowy. Przede wszystkim chodziło o wykorzystanie dnia pomiędzy dwoma innymi świętami 1 i 3 maja, a także promocję przypadającego na ten sam dzień święta Polonii. Symboliczne znaczenie miał również fakt, że właśnie 2 maja 1945 roku polska flaga zawieszona została przez polskich żołnierzy na Reichstagu w zrujnowanym Berlinie.

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. Jest jednak dniem, w który bardzo często bierze się urlop, właśnie dlatego, że wypada pomiędzy dwoma innymi świętami wolnymi od pracy. W 2021 roku urlop nie będzie natomiast konieczny, ponieważ Dzień Flagi wypada w niedzielę.

Święto Flagi – jak obchodzimy?

Jak obchodzi się Dzień Flagi? Przede wszystkim poprzez wywieszanie polskich barw narodowych. Dlatego tego dnia, a najczęściej przez całą majówkę, polskie flagi wywieszane są w oknach, na balkonach czy w ogrodach. To również dzień, w który organizowane są różne wydarzenia i manifestacje patriotyczne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało specjalny przewodnik po Dniu Flagi, w którym przybliżone zostały prawidłowe zasady prezentowania flagi. MSWiA wskazuje w nim na różnice pomiędzy polską flagą i polskimi barwami narodowymi. Flaga, składająca się z dwóch pasów równej szerokości – białego u góry i czerwonego u dołu – ma proporcję 5:8. Barwy narodowe nie mają natomiast określonych proporcji i mogą być eksponowane w różnych formach, np. wstążki lub kokardy.

Różnica między flagą a barwami narodowymi jest o tyle istotna, że niedozwolone jest m.in. umieszczanie na polskiej fladze jakichkolwiek napisów czy rysunków. Aby więc umieścić je, nie łamiąc zasad należy zadbać, aby były barwami narodowymi, czyli miały proporcje inne niż 5:8.

Szacunek dla flagi

Polskiej fladze należny jest specjalny szacunek. Wywieszając ją, należy więc dołożyć starań, aby ani przez chwilę nie dotknęła ona podłoża ani wody. Flagę powinno się również chować podczas silnych wiatrów, burz lub śnieżyc, i wywieszać ponownie dopiero po ich ustąpieniu.

MAJ NA POWAŻNIE I NA WESOŁO

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Pochód  pierwszomajowy upamiętnia strajk robotników w Chicago (1886).

Znaczenie   podkreślenie wartości pracy ludzkiej

Inne nazwy tego święta:         

Międzynarodowe Święto Proletariatu, Święto Pracy, 1 Maja

Podobne święta    Światowy Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Pracownika Administracyjnego

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone jest od 1890 corocznie. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

 

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Chciano w ten sposób docenić oddanie dla sprawy licznych ofiar, jakie w wyniku tych zajść poniósł ruch robotniczy w Chicago (USA). Jednak w Ameryce Północnej Święto Pracy obchodzi się w pierwszy poniedziałek września.

Święto 1 maja w Polsce

Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego Bund-u, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP.

W Polsce jest od 1950 świętem państwowym, wolnym od pracy

W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. Święto  było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało ono również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia „1 maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. ( W Bogatyni tak nazwana ulica istnieje do dziś). Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.

Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter spontaniczny, Własne obchody w Warszawie organizuje Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Komunistyczna Partia Polski oraz Pracownicza Demokracja. Podobne uroczystości organizuje Polska Partia Socjalistyczna i Lewica Razem w Łodzi oraz Warszawie.

W Kościele katolickim 1 maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa patrona robotników..

W Niemczech 1 maja został świętem państwowym w 1933. Święto nosiło nazwę „Narodowy Dzień Pracy”, a jego oficjalne obchody powiązano ściśle z prawem obowiązującym w III Rzeszy Niemieckiej

Dziś w Polsce w  przedziwny sposób jest przemilczany 1 maj jako dzień od którego Polska stała się  członkiem Unii Europejskiej

Zaś na koniec długiej informacji o dniu 1 maja trochę żartobliwie przypomnę:

KALENDARZ ŚWIĄT PRZERÓŻNYCH W MAJU

01 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki,

Międzynarodowy Dzień Chordofonu Szarpanego

03 maja – Dzień Słońca,

Dzień bez komputera,

Dzień Chorych  na Astmę i Alergię

04 maja – Dzień Strażaka,

Hutnika,

Stolarza,

Kominiarza

05 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika

07 maja – Dzień Szampana Michaela z Biedronki

08 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

13 maja – Światowy Dzień Chorego

14 maja – Dzień Farmaceuty

15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,

Dzień Niezapominajki,

Dzień Bez Samochodu,

Dzień Geja

17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja – Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów

20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń,

Dzień Sąsiada

21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,

Dzień Kosmosu

22 maja – Dzień Praw Zwierząt,

Dzień Pac-Mana

23 maja – Dzień Spedytora

24 maja – Europejski Dzień Parków Wodnych.

25 maja – Dzień Stemplarza,

Piwowara,

Mleka,

Ręcznika,

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

28 maja – Dzień Bez Prezerwatywy

29 maja – Dzień Działacza Kultury

30 maja – Dzień Bez Stanika

31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego,

Dzień Bociana Białego,

A więc aż 42 okazje do świętowania

                                                                                                      [BZB-W.K.]