Dworzec Historii dla zwiedzających ul. Daszyńskiego 2 Bogatynia 59-920

tel: 510 275 707 bractwo-bogatynia@gazeta.pl

Archive for Miesiąc: Styczeń 2015

Ważna zmiana

Podczas spotkania członków Bractwa Ziemi Bogatyńskiej w dniu 4 stycznia 2016 roku  przy wystarczającej liczbie obecnych podjęto uchwałę o zmianie nazwy siedziby tworzonego muzeum w Bogatyni. Dotychczasowa nazwa Dworzec Historyczny została zmieniona na obowiązującą od daty podjęcia uchwały i brzmi DWORZEC HISTORII.

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uzasadnienie:

Zgodnie z sugestiami polonistów nazwa Dworzec Historyczny bardziej odnosi się do budynku jako budowli. Nowo przyjęta nazwa:

„D W O R Z E C   H I S T O R I I”

odnosi się do wnętrza budynku w którym znajdują się zbiory różnego rodzaju zabytków. We wnętrzu budynku mieszczą się  także cykliczne wystawy.

 

Wszystkich zainteresowanych Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zaprasza do zwiedzania w każdą środę i sobotę od godziny 1600 do 1800.

Dla grup zorganizowanych liczących ponad 15 osób Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zaprasza po wcześniejszym porozumieniu telefonicznym w innym dogodnym dla obu stron czasie.