Dworzec Historii dla zwiedzających ul. Daszyńskiego 2 Bogatynia 59-920

tel: 510 275 707 bractwo-bogatynia@gazeta.pl

Bractwo Ziemi Bogatyńskiej

Nasze zamiary Odkrywanie już znanych oraz odkrywanie kolejnych tajemnic historii Górnych Łużyc. Kultywowanie tradycji i kultury naszego małego skrawka ziemi. Wspólnie z mieszkańcami terenów przygranicznych Niemiec i Czech dążyć do tego aby uratować i przekazać obyczaje oraz kulturę na styku trzech granic. Bo tutaj granica nie dzieli lecz łączy. Chcemy dzięki swym działaniom być dla siebie bliskimi przyjaciółmi. Nie chcemy być obojętnymi na widok znikającej historii naszych okolic, tak wyjątkowej starej zabudowy, tak bogatej w zdarzenia historii. Pragniemy przyczynić się do ratowania przed ostatecznym zniszczeniem tego co jeszcze pozostało. Wierzymy, że z pomocą innych pasjonatów przeszłości ocalimy dawną kulturę i spuściznę Górnych Łużyc. Pragniemy w dzisiejszych mieszkańcach obudzić partiotyzm lokalny, zainteresowanie historią oraz przekazać to co po łużycku brzmi „lusatia wutroba” czyli łużyckie serce.